domingo, 9 de noviembre de 2008

video
Aquest és el meu primer blog, i encara no se massa be com funciona. El tema central del blog serà com el seu nom indica el món de la bicicleta, en tots els seus aspectes, social, lúdic, esportiu, competitiu...